Personvernerklæring Artesia AS.

1. Innledning

Artesia, med registrert adresse Majorstuveien 36, 0367 Oslo, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Artesia behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger.  

Artesia er opptatt av personvernet til alle sine medlemmer og kunder. For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer:

2. Formålet med behandlingen

For å kunne administrere ditt medlemskap/kundeprofil i Artesia må vi behandle visse personopplysninger om deg. Vi vil bruke dine personopplysninger til blant annet følgende formål:

  • Gi deg tilgang til Artesias fasiliteter og tjenester
  • Oppdatere CRM-system
  • Administrere dine transaksjoner
  • Administrere påmelding til arrangementer
  • Håndtere reservasjon av treningstimer, behandlinger og møterom
  • Sende fakturaer for medlemskontingent/behandling
  • Ivareta formålet med Artesia
  • Andre formål som er nødvendig for å ivareta dine interesser
3. Hvilke personopplysninger behandles

Vi samler inn og behandler bare personopplysninger som er nødvendig for å administrere ditt medlemskap og ivareta dine interesser. Dette omfatter blant annet navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, dato for innmelding og opplysninger som gir oversikt over din deltagelse og bruk av Artesias fasiliteter og tjenester, samt tidspunkt for besøk, betalingshistorikk for medlemskontingent og kjøp av salgsartikler.

4. Behandlingsgrunnlag

Artesia har rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger etter personopplysningsloven fordi personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtale med våre gjester om behandlinger/tjenester tilbudt på Artesia samt administrere ditt medlemskap og ivareta dine interesser i klubben, herunder for at Artesia skal kunne tilby de tjenester som inngår i medlemskapet.

5. Sikkerhet

Artesia er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Artesia benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Alle ansatte er også underlagt taushetsplikt.

6. Personopplysninger til tredjeparter

Artesia vil kun gi tredjeparter tilgang til dine personopplysninger dersom de leverer tjenester innen drift, vedlikehold, markedsføring eller andre tekniske løsninger til Artesia, eller dersom det er nødvendig for å administrere ditt medlemskap/kundeprofil. Eksempler på tredjeparter som mottar personopplysninger er BRP (Artesias booking system) og mediebyrå. For å sikre dine rettigheter har Artesia inngått en egen databehandleravtale med de tredjeparter som får tilgang til dine personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte seg av dine personopplysninger til andre formål enn det vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine underleverandører.  

Vi vil aldri utlevere informasjon om våre medlemmer/kunder til andre enn databehandlere.  

7. Informasjonskapsler

De fleste nettsider benytter seg av informasjonskapsler. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon.

Artesia bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, men også som en del av vår markedsføring. En midlertidig informasjonskapsel slettes som regel automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

8. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan videre be om begrensning av behandlingen som gjelder deg, samt protestere mot behandlingen.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Artesia har om deg eller anmodning om en av dine øvrige rettigheter, sendes til ketil@artesia.no.

9. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Artesia oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Artesia vil derfor med jevnlige intervaller slette unødvendige opplysninger. Personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt medlemskap vil Artesia behandle så lenge du er medlem.

Ved opphør av medlemskapet, uansett grunn, vil dine personopplysninger slettes med mindre Artesia er pålagt etter lov å lagre opplysningene. Dersom du var medlem på tidspunktet for din bortgang, vil ditt navn bli lagret i vår historiske oversikt over tidligere medlemmer.