Når osteopati redder senebetennelse i akillessenen

Akillessenebetennelse er en vanlig tilstand der det oppstår smerte i senen i helen. Tilstanden er godt dokumentert og beskrevet gjentatte ganger i flere medier, og har du ikke hatt dette problemet selv kjenner du kanskje en som har hatt det.

Når osteopati redder senebetennelse i akillessenen

Denne artikkelen vil ikke gå i dybden på selve tilstanden (akillestendinose), men kort drøfte fordelene med å kombinere et standard rehabiliteringsregime med osteopatisk behandling.

Artikkelen er dels basert på en case report gjort på Victoria University, Melbourne, Australia, hvor de testet standard rehabilitering kombinert med osteopatisk behandling på en profesjonell volleyballspiller (Ross, Macfarlane, Vaughan 2017).

Nyttige lenker

Illustrasjon: iStock

Osteopatisk tilnærming

Følger du et godt utarbeidet rehabiliterings-/treningsprogram (som beskrevet i programmet fra Olympiatoppen linket over) vil du ofte se gode resultater etter noen uker. Det er også gode utsikter for retur til full aktivitet uten smerter.

Likevel hender det at et slikt regime ikke gir ønskede resultater, og du må vurdere andre løsninger. Én løsning kan være operasjon, og en annen løsning kan være individuelt tilpasset osteopatisk behandling i kombinasjon med trening.

Problemet ligger ofte ikke i akillesen

Først og fremst er det viktig å identifisere årsaken til problemet. Noe av det som gjør dette ekstra vanskelig er at problemet ofte kan ligge andre steder enn der smerten oppstår. For eksempel kan en gammel hofte-, kne-, legg- eller ankelskade være bakenforliggende årsak til at senebetennelsen oppstod.

Derfor er en suksessfull rehabilitering avhengig av at man identifiserer problemet og adresserer behandlingen deretter. Med andre ord ligger sjeldent problemet i akillesen alene.

En annen faktor er at man sjeldent ser at problemet oppstår på begge sider samtidig. Dette kan ofte begrunnes med at den rammede driver med en idrett hvor ett ben belastes med enn det andre. For eksempel en satsfot i en idrett som volleyball, håndball, fotball og flere friidrettsgrener etc.

Hver kropp er anatomisk unik

En tredje faktor som alltid er tilstede er vår anatomiske identitet. Her må man blant annet vurdere bevegelighet og anatomisk stilling på hofter, knær, ankler og fot, og faktisk er det sjeldent at vår venstre side er helt lik vår høyre side.

Det kan bety at høyre akilles kan være mer utsatt enn venstre – eller vice versa. En vanlig fysisk karakter hvor en ser individuelle forskjeller er i den longitudinale fotbuen, der én kan ha en meget høy bue mens den andre er plattfot.

Historikk og en grundig fysisk analyse er derfor meget viktig for å kunne danne seg et bilde av tilstandens bakenforliggende utfordringer. Resultatet av disse bestemmer også den individuelle osteopatiske behandlingen, og således er vurderingsevnen og erfaringen til terapeuten avgjørende.

Osteopaten tilpasser teknikker

I casestudiet det her refereres til har osteopaten benyttet seg av teknikker som mobilisering og manipulasjon av affiserte ankelledd (for økt bevegelighet), bløtvevsteknikker som avspenner og strekker vevet i legg, akilles og fot (primært for å redusere smerte, men også for å øke bevegeligheten).

Årsaken til at disse teknikkene ble valgt var at akillesproblemet først startet etter at utøveren (som beskrives i studiet) hadde et kraftig overtråkk på samme side som akillesproblemet. Altså antok man at akillestendinosen oppsto som en direkte følge av overtråkket, og osteopaten adresserte behandlingen til nettopp den problemstillingen.

Kilder

Ross, Macfarlane, Vaughan (2017) Combined osteopathy and exercise management of Achilles tendinopathy in an athlete: a case report. Kan leses her.

Artikkelen er skrevet av Tore Morten Ottestad. Les mer om hans bakgrunn og finn hans kontaktinformasjon under «Ekspertise» eller trykk her.