Hva er manuellterapi?

Manuellterapeuter undersøker og vurderer bevegelsesapparatets funksjon med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte.

Hva er manuellterapi?

Dette er manuellterapi

En manuellterapeut er en autorisert fysioterapeut med en videreutdanning innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets funksjon med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte.

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning bestående av et toårig  masterprogram ved blant annet Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen.

Trenger ikke rekvisisjon fra lege

Manuellterapeuter er primærkontakter. Det innebærer blant annet at de kan undersøke og behandle pasienter uten rekvisisjon fra lege. Manuellterapeuter har bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Dette medfører at de kan henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten og fysioterapi. Henvise til radiologiske undersøkelser og sykemelde pasienter med muskel-/skjelettplager/-sykdommer i inntil tolv uker.

Ved behov for undersøkelse og behandling kan time bookes hos Martin Haagensen. For mer informasjon om Martins bakgrunn kan du se hans profil her.

Kilder

Norsk fysioterapeutforbund

Manuellterapeutenes servicekontor